Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-03-2015

2015-03-30

Rugzakkind

betekenis & definitie

Een rugzakkind is een kind dat een beperking, handicap of chronische ziekte heeft. Door middel van een leerling-gebonden financiering (het 'rugzakje') kan het toch naar het regulier onderwijs. Het kind hoeft dan niet meer per se naar het speciaal onderwijs.

Het 'rugzakje' is een term voor de afgepaste hoeveelheid geld die de reguliere school ontvangt om voor het rugzakkind passend onderwijs te verzorgen. De Commissie voor Indicatiestelling (CvI) ontvangt en behandelt de aanvraag van het rugzakje. Het initiatief voor de aanvraag van een rugzakje ligt bij de ouders. De ouders vragen bij het CvI een 'indicatie voor het speciaal onderwijs' aan. Het rugzakje wordt alleen gebruikt voor extra middelen die een directe relatie met het onderwijs hebben. Het geld komt terecht bij de school, die verplicht is ambulante begeleiding af te nemen. Ambulante begeleiding is een vorm waarbij een onderwijskundige dienstverlening biedt voor leerlingen met hoorproblemen of een communicatieve beperking. Ook kan de reguliere school het rugzakje gebruiken om aangepast lesmateriaal te verzorgen voor de leerling. Het kan daarbij ook gaan om het kopiëren van de gewone lesstof, die vergroot moet worden.