Rehabilitatie betekenis & definitie

Rehabilitatie verwijst naar een proces waarbij iemand met een bepaalde (psychische) aandoening of kwaal langzaamaan hersteld. Rehabilitatie bevat hieromtrent alle hulp die men krijgt van anderen om te herstellen. Het doel van rehabilitatie is het ondersteunen van een persoon in zijn of haar eigen herstelproces.

Rehabilitatie heeft als doel om iemand met een bepaalde aandoening of een bepaalde kwaal naar verloop van tijd te laten re-integreren in het dagelijkse leven. In andere woorden, er voor te zorgen dat men, net als voorheen, zijn of haar beroep kan uitoefenen en als volwaardig lid van de samenleving kan functioneren. De gedachte achter rehabilitatie is dat men uitgaat van de kracht van de mens zelf en dat eventuele hulpverlening altijd gericht moet zijn op de persoonlijke behoeften van de persoon in kwestie. Iemand met een psychische aandoening heeft andere persoonlijke behoeften dan iemand met een fysieke aandoening, wat rehabilitatie precies behelst verschilt dus altijd per persoon en per aandoening. Men start echter altijd vanuit de persoonlijke behoeften en werkt van daaruit naar een algehele verbetering van de levensstandaard.

Aangezien de precieze inhoud van het rehabilitatieproces erg verschilt per persoon, is het vooraf moeilijk vast te stellen op welke manier men het wilt vormgeven. Hierom is het bij rehabilitatie van groot belang dat vooraf bepaalde doelen worden gesteld die men na afloop van het proces wilt bereiken. Het proces van rehabilitatie is namelijk niet alleen gericht op het verhelpen van de aandoening zelf, maar ook het herstellen van de reputatie van de persoon in kwestie. Hierin staat centraal dat rehabilitatie ook een positieve bijdrage levert aan het zelfbeeld.

Laatst bijgewerkt 03-03-2016