Regionaal opleidingencentrum betekenis & definitie

Een regionaal opleidingencentrum verzorgt het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De school is beter bekend onder de afkorting roc. Op deze regionale opleidingscentra volgen zowel jongeren als volwassenen onderwijs.

Het roc is een opvolger van het voortgezet onderwijs, waar jongeren leren op vmbo-, havo-, of vwo-niveau. De roc's bieden mogelijkheden voor verschillende studenten. Mensen kunnen er aan een mbo-opleiding beginnen of kunnen er hun middelbare school afronden. Hierbij kan gedacht worden aan mensen die hun diploma niet op het voortgezet onderwijs hebben gehaald. Zij kunnen er voor kiezen om niet het hele jaar opnieuw te doen op de middelbare school, maar om enkel de vakken waarin ze zijn gezakt te volgen op het roc. Zij stromen dan door naar de vavo, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Onder het volwassenenonderwijs vallen ook inburgeringscursussen en lessen voor diegene die moeite heeft met de Nederlandse taal of rekenen. Nederland kent ruim veertig roc's, verspreid over het hele land.

Laatst bijgewerkt 12-04-2015