Referentie betekenis & definitie

Referentie betekent letterlijk verwijzing. Met referentie wordt vaak een verwijzing bedoeld naar een bron die meer informatie kan verschaffen over een bepaalde situatie of bewering. Een referentie dient dan als bewijs van die situatie of bewering.

In sollicitatiebrieven wordt bijvoorbeeld vaak gebruikgemaakt van referenties. Dit zijn dan personen die kunnen beamen dat de sollicitant daadwerkelijk over de kwaliteiten beschikt die hij of zij beweert te bezitten. In verband met de betrouwbaarheid van de informatie betreffen deze referenties vaak superieuren van de sollicitant: voorgaande werkgever(s), stagebegeleiders of mentoren. Ook in teksten wordt vaak gebruik gemaakt van referenties. Deze referenties verwijzen dan naar de bronnen die de schrijver gebruikt heeft om zijn informatie uit te halen. Vaak wordt de schrijver van het originele werk genoemd en eventueel de titel. Referenties in de tekst dienen om twee redenen gebruikt te worden: de schrijver kan bewijzen dat zijn beweringen niet verzonnen zijn en daarnaast voorkomt men plagiaat. Plagiaat is het "stelen" van andermans ideeën. Door referenties te vermelden laat de schrijver dus weten dat het idee niet van hem- of haarzelf komt, maar uit het werk van de persoon waaraan gerefereerd wordt.