Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 07-10-2012

Razzia

betekenis & definitie

Een razzia is een georganiseerde opsporing met als doel een grote groep mensen of eigendommen op te pakken. Het woord komt uit het Arabisch en betekent zoveel als invasie, bestorming en klopjacht.

Het woord razzia wordt in Nederland meestal in verband gebracht met de tijd van de Duitse bezetting. In heel Nederland vonden destijds razzia's plaats waarbij grote groepen mensen onverwachts werden opgepakt. Op 11 november 1944 werden in Rotterdam zo'n 50.000 mannen opgepakt en weggevoerd bij een grote razzia. Velen van hen vertrokken naar Duitsland om daar onvrijwillig te werken.

Een razzia heeft niet uitsluitend te maken met het oppakken van personen. Tijdens de Duitse bezetting was er ook sprake van een zogenaamde fietsrazzia. Er werden massaal fietsen door de Duitsers in beslag genomen om de bewoners minder mobiel te maken en de eigen Wehrmacht meer vervoermiddelen te verschaffen.