Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 11-03-2013

2013-03-11

Randvoorwaarden

betekenis & definitie

Randvoorwaarden zijn de eisen waaraan moet worden voldaan om een specifiek proces plaats te kunnen laten vinden. Ze geven de grenzen aan die men tijdens het uitvoeren van het proces niet mag overschrijden en vormen zo een kader waarbinnen het proces plaats kan vinden.

Over het algemeen heeft elk uit te voeren proces uitgesproken of minder uitgesproken randvoorwaarden. Wanneer men bijvoorbeeld van plan is een discotheek te bouwen, dan zal de gemeente ter plaatse randvoorwaarden stellen aan de bouw ervan. Te denken valt aan zwaar geluidsisolerende wanden, voldoende parkeerplaatsen en de afstand tot de omliggende gebouwen. Dit soort randvoorwaarden staan zwart op wit en zijn duidelijk afgebakend, maar dit is niet in alle situaties zo. Zo zijn de randvoorwaarden voor het voeren van een willekeurig gesprek een stuk minder duidelijk. Uiteraard is het van belang dat beide gesprekspartners elkaar kunnen verstaan, maar ook de manieren waarop iemand wenst te worden aangesproken of gewend is te worden benaderd zijn impliciete randvoorwaarden. Iemand die heel expressief is en gewend is aan direct lichaams- en oogcontact zal de pogingen van een bescheiden individu tot het voeren van een gesprek misschien niet herkennen als zodanig. Het proces van een gesprek voeren voldoet dan niet aan de randvoorwaarden van de gesprekspartner en zal dus mislukken.