Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-03-2016

2016-03-03

Radicalisering

betekenis & definitie

Radicalisering is het proces waarbij iemand radicale ideeën ontwikkelt die afwijken van het gangbare gedachtegoed van een land of gebied. In de praktijk wordt radicalisering vaak geassocieerd met extremistische moslims, maar in principe kan men op verschillende manieren radicaliseren en is het verband met de islam dan ook incidenteel.

Radicalisering vindt plaats wanneer men in verloop van tijd steeds radicalere ideeën ontplooit, die ver afstaan van de heersende maatschappelijke normen en regels en zich doorgaans richten tegen de democratische rechtsorde. Radicalisering kan verschillende oorzaken hebben. Men is het erover eens dat personen en jongeren uit een sociaal milieu met een lage economische status in achtergestelde gebieden een hogere kans hebben om te radicaliseren. Jongeren en adolescenten die in deze context leven, ervaren hun maatschappelijke positie als uitzichtloos. Ze hebben vaak al enige aanvaring gehad met politie en justitie en worden keer op keer afgewezen als ze via de gangbare wegen proberen iets van hun leven te maken. Aangezien de gevestigde orde hen steeds weer afwijst, zijn deze personen vatbaar voor ideeën die zich richten tegen deze gevestigde orde. Personen wiens situatie overeenkomen met bovengenoemde factoren hebben een hogere kans om te radicaliseren. Dit neemt echter niet weg dat personen afkomstig uit andere milieu’s niet kunnen radicaliseren.

Men kan bij het proces van radicalisering aan verschillende situaties denken. Tegenwoordig wordt radicalisering doorgaans geassocieerd met moslimextremisme, maar dit is zeker niet altijd het geval. Men kan bijvoorbeeld door radicalisering ook een extreem-rechts/fascistisch of extreem-links/anti-fascistisch gedachtegoed ontwikkelen. Ook dit kan men zien als radicalisering.

Men probeert radicalisering zo goed als kan te voorkomen. Met name op school of in de directe omgeving worden maatregelen genomen die radicalisering tegen moeten gaan. Er is echter nog geen consensus over wat precies de meest effectieve maatregelen hiervoor zijn.