Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-04-2015

2015-04-08

Quotum

betekenis & definitie

Een quotum is een quota (maximum) van een evenredig aandeel. Het woord is afkomstig uit het Latijn.

Een voorbeeld van een dergelijk evenredig aandeel en het beperken daarvan is een melkquotum. Voor de productie van melk wordt dan aan boeren een maximum gesteld. Dit is vaak bedoeld om overproductie te voorkomen: "De productie van melk is door de minister beperkt door een quotum, dit vanwege het ontstaan van een boterberg." Andere quota zijn een visquota en een jachtquotum of quota op het gebied van immigranten, een immigrantenquotum. Ook kan een quotum bedoeld zijn om een kartel aan banden te leggen. Aan hen wordt verteld hoeveel zij van een bepaald product of dienst mogen produceren.