Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 29-09-2010

Quote

betekenis & definitie

Een quote is een aanhaling of een citaat, ofwel een weergave van wat iemand gezegd heeft. Een quote is vaak op schrift of digitaal vastgelegd.

Een quote wordt vaak toegepast bij e-mailberichten. De geadresseerden krijgen elkaars reacties (quotes) of reacties van anderen te lezen zodat de rode draad goed te volgen is. Ook in de journalistiek spelen quotes een rol bij bijvoorbeeld het aanhalen van iemands woorden in een krantenbericht. Het werkwoord van quote is quoten: ''Voor zijn artikel voor de krant wilde hij de minister-president quoten.'' Daarnaast betekent quote dat het een evenredig aandeel van iets is. Een voorbeeld daarvan is de consumptiequote. Daarbij wordt de consumptie van een land gedeeld door het nationaal inkomen.