Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Quorum

betekenis & definitie

Een quorum is het minimaal aantal personen dat aanwezig moet zijn om een vergadering of stemprocedure geldig te laten verlopen. Vaak gaat het om de meerderheid binnen een bepaalde groep.

Vooraf aan een vergadering dienen de aanwezigen een presentielijst te tekenen om te bepalen of er een meerderheid van de totale groep aanwezig is. In de Tweede Kamer, waar 150 zetels te verdelen zijn, geldt de quorumregel ook. Om een stemprocedure geldig te laten verlopen, moeten 76 Kamerleden aanwezig zijn, oftewel: de helft plus één. Deze regel kan per organisatie verschillen en het hoeft dus niet altijd de helft van het totaal aantal personen te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook tweederde of driekwart bedragen.