Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 30-03-2015

Poezie

betekenis & definitie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen.

Poëzie is een genre in de literatuur waarbij tekst in de vorm van een gedicht wordt gebracht. Poëzie is eigenlijk een genre dat moeilijk af te bakenen is. Het is niet altijd even duidelijk wanneer iets poëzie genoemd kan worden en wanneer niet. Dit komt mede doordat de literatuur erg dynamisch is. Er vinden constant veranderingen plaats, waardoor ook tussen verschillende genres verschuivingen plaatsvinden. Een kenmerk van poëzie is dat je poëzie vaak op verschillende manieren op kunt vatten. Ook wordt bij poëzie op elk woord gelet, de woordkeuze is erg belangrijk. Woorden worden niet alleen vanwege de betekenis gekozen, maar ook worden ze gekozen met het oog op associatie, klank en gevoel. Ook is het voordragen bij poëzie heel belangrijk. Poëzie wordt vaak geschreven met de voordracht in het achterhoofd. Poëzie moet goed voor te dragen zijn.