Pinksteren betekenis & definitie

Pinksteren is een christelijk feestdag waarop christenen de uitstorting van de Heilige Geest herdenken.

De Heilige Geest wordt in het christendom gezien als de Geest van God die van God en Jezus uitgaat. God, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn samen de drie-eenheid. Jezus had aan zijn discipelen (apostelen) beloofd dat hij na zijn hemelvaart de Heilige Geest zou sturen. Die zou hen helpen in hun persoonlijke geloof en kracht geven om te kunnen getuigen van dit geloof. De Heilige Geest werd na Jezus' hemelvaart in een duif naar de aarde gestuurd. Dit gebeurde bij de apostelen en de gelovigen die op het moment van de uitstorting aanwezig waren. Dit ging gepaard met een hevige windvlaag en vuurtongen. De apostelen spraken op dat moment in allerlei vreemde talen die door sommige omstanders werd herkend. Met Pinksteren begint de christelijke kerk. De gebeurtenissen van Pinksteren staan opgetekend in Handelingen 2: 1-41.