Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

2015-04-01

Paradox

betekenis & definitie

Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid. Deze tegenstrijdigheid lijkt in eerste instantie in te gaan tegen het gevoel van iemands logica, verwachting of intuïtie en soms berust deze op een denkfout.

Tevens is een paradox een belangrijk stijlfiguur in de taal waarbij de uitspraak in eerste instantie juist logisch lijkt, maar bij nader inzien niet is. Een voorbeeld van een paradox als stijlfiguur is: "Kalm aan en rap een beetje (Herman Finkers)." Het is goed mogelijk dat een paradox verscheidene semantische niveaus bevat. Het is om die reden niet altijd het geval dat een paradox niet klopt. Niet alleen in de taal spelen paradoxen een rol. Ook in de wiskunde en natuurkunde speelt de paradox een rol van betekenis. Een voorbeeld van een wiskundige paradox is de ontkenning van de stelling van Pythagoras.