Orthodox betekenis & definitie

Orthodox betekent rechtzinnig ten aanzien van het geloof. Het woord is afkomstig uit het Grieks, orthos betekent recht en doxa betekent mening.

Men kan rechtzinnig zijn ten aanzien van een bepaalde leer, dit kan onder andere kerkelijk en/of politiek zijn. Hiermee duidt men de verstandelijk geformuleerde gezindheid aan die ten opzichte van de betrokken leer geen afwijking vertoont. Dit gaat gepaard met een zekere loyaliteit inzake het eveneens te voeren uitwendige beleid. Orthodox legt de nadruk op het onbeweeglijke, het klassieke, het vaste en het geformuleerde. De zogenaamde Grieks-orthodoxe kerk noemt zich bij voorkeur orthodox omdat in haar alles wat leer en liturgie betreft, sinds eeuwen onbeweeglijk vast staat. Het woord orthodox onderstelt dus een norm in de vorm van de kerkelijke leer.