Oppervlakkig betekenis & definitie

Oppervlakkig is alles wat zonder diepgang wordt besproken, geschreven of gedacht. Het kan daarbij gaan om niet-diepgaande conversaties of onderzoeken.

Het oppervlakkig praten, denken, schrijven of onderzoeken wordt door veel mensen ervaren als niet-diepgaand, met andere woorden: in oppervlakkige situaties blijft iets letterlijk aan de oppervlakte: "Zijn oppervlakkig geklets over de Tweede Wereldoorlog heeft mij niets wijzer gemaakt." Vaak ook worden oppervlakkige gesprekken of andere oppervlakkige situaties niet per se als negatief gezien: oppervlakkige gesprekken over bijvoorbeeld het weer heeft voor veel mensen een functie om een gesprek te openen of juist draaiende te houden. Tijdgebrek is vaak een oorzaak voor oppervlakkige situaties: "Het ontbrak mij aan de juiste hoeveelheid tijd om het onderzoeken diepgravend uit te kunnen voeren en het kan daarom als oppervlakkig worden ervaren."

Gepubliceerd op 07-09-2010