Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-09-2010

2010-09-08

Operationeel

betekenis & definitie

Operationeel is alles wat geschikt is om te gebruiken: iets is toepasbaar geworden. Dit kunnen stoffelijke zaken betreffen, maar ook onstoffelijke.

Ook geeft men met de term operationeel aan dat iets gaande is, bijvoorbeeld bij een operationeel onderzoek. Een stoffelijke operationele zaak is bijvoorbeeld een nieuwe machine: ''De mengmachine was al een lange tijd klaar, maar het is nu pas operationeel.'' De betekenis van operationeel in onstoffelijke zin betreffen bijvoorbeeld bedrijfsprocessen of operationele beslissingen binnen een bedrijf: ''Het besluit van de directeur om de klantenservice uit te breiden is een operationele beslissing.'' Belangrijke synoniemen van operationeel zijn: gebruiksklaar en hanteerbaar. Tevens is operationeel een term in militaire kringen. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat men gereed is om een krijgsoperatie uit te voeren.