Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-03-2015

2015-03-30

Obsessie

betekenis & definitie

Obsessie is een term voor dwangmatige gedachtes, iets wat iemand onophoudelijk in zijn gedachten bezighoudt.

Iemand die een obsessie heeft kan bepaalde gedachten niet loslaten, hoewel diegene dat meestal wel wil. Dwangmatige gedachtes leiden vaak tot dwanghandelingen, deze worden ook wel compulsies genoemd. Een obsessie hoeft niet altijd pathologisch (ziekelijk) te zijn. Een obsessie bij een 'gezond' mens, is meestal geen blijvende psychische gestoordheid. Als de obsessie wel voort blijft duren, noemt men dat een dwangvoorstelling. Een obsessie kan ontstaan door een afwijzing of gestrande relaties. Deze emoties keren vaak terug in latere relaties.
Bij een dwangmatige obsessie draait de obsessie meer om gedachten die aanzetten tot het uitvoeren van bepaalde handelingen, bijvoorbeeld het constant controleren of de deur op slot zit. Als deze dwangmatige gedachten aan blijven houden, kan dat leiden tot een dwangneurose. Dwangneurosen zijn vrij zeldzaam, maar lichtere obsessieve symptomen komen naar schatting bij ongeveer vijftien procent van de Nederlandse bevolking voor.