Notaris betekenis & definitie

Een notaris is een persoon die afspraken tussen mensen wettelijk vastlegt. Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken op te maken.

Een notaris is bijvoorbeeld bevoegd om hypotheken en testamenten op te maken. Notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht.

Authentieke akten mogen worden opgemaakt door een notaris. Dit gebeurt met name op het gebied van het personen- en familierecht, het onroerendezaakrecht en het rechtspersonenrecht.

Bij het personen- en familierecht worden bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, testamenten, echtscheidingen en verklaringen van erfrecht opgemaakt. Bij het onroerendezaakrecht wordt gesproken over bijvoorbeeld het opmaken van akten van levering en hypotheekakten. Bij het rechtspersonenrecht worden er bijvoorbeeld oprichtingsakten, statutenwijzigingen en akten van overdracht en uitgifte van aandelen bedoeld.

Een notaris is volgens de wet zowel openbaar ambtenaar als ondernemer. Aan de ene kant moet de notaris handelen in het publieke belang. Aan de andere kant moet de notaris als ondernemer verplicht zijn om de commerciële belangen van zijn kantoor in de gaten te houden.

Gepubliceerd op 14-06-2016