Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-03-2016

2016-03-03

Normaalverdeling

betekenis & definitie

Een normaalverdeling is een (grafische) weergave van een verdeling van een bepaalde populatie die overeenkomt met de statistische verwachtingen. Volgens deze verwachtingen zal vrijwel elke verdeling van een populatie volgens hetzelfde patroon verlopen.

Bij een normaalverdeling wordt een weergave gemaakt van de verdeling van een populatie op een bepaald kenmerk. Deze verdeling komt in allerlei natuurlijke verschijnselen voor. Wanneer men bijvoorbeeld naar de lengte van alle Nederlanders boven de achttien achterhaalt, kan men op basis daarvan een de gemiddelde lengte uitrekenen. Niet iedereen zit natuurlijk precies op het gemiddelde. Wanneer blijkt dat de gemiddelde lengte van alle Nederlanders boven de achttien 1,75 meter is, dan behoeft men geen berekeningen uit te voeren om te weten dat een bepaalde groep kleiner en een bepaalde groep groter is dan dit gemiddelde. Men gebruikt de term standaardafwijking om weer te geven hoe ver personen met hun eigen lengte verschillen van het gemiddelde van 1,75 meter.

Hoewel de meeste personen ietwat van het gemiddelde zullen afwijken, zijn er slechts weinigen die veel van dit gemiddelde afwijken. In andere woorden, er zullen veel meer personen zijn met een lengte van 1,70 of 1,80 meter dan personen met een lengte van 1,60 of 1,90 meter. Wanneer men een grafische weergave maakt van deze verdeling, komt men uit bij een normaalverdeling, waarbij de grootste groep van de personen rondom het gemiddelde scoort. Hoe verder men van het gemiddelde afwijkt, des te minder personen hierop scoren. In de statistiek is het belangrijk om te achterhalen of een populatie of steekproef normaal verdeeld is. Veel complexe statistische analyses vereisen namelijk een normale verdeling van de steekproef en populatie.