Non-profitorganisatie betekenis & definitie

Een non-profitorganisatie is een organisatie die geen winst behoeft te maken. Bij een non-profitorganisatie is er dus geen winstoogmerk, maar richten de activiteiten zich vaak op maatschappelijk verbetering.

Het doel van een non-profit organisatie is dus niet om winst te maken, maar het kan zijn dat mensen die gebruikmaken van de diensten van de organisatie daarvoor moeten betalen.

De doelstellingen van non-profitorganisaties hebben vaak betrekking op de ondersteuninig van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn doeleinden in de politiek, ontwikkelingshulp, onderzoek of kunst.

De organisaties mogen dan wel geen winstoogmerk hebben, ze hebben wel geld nodig. De inkomsten van een non-profitorganisatie zijn vooral afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten, zoals contributie van leden. Als een non-profitorganisatie wordt gesubsidieerd door de overheid, test de overheid de kwaliteit van de organisatie. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan de subsidie worden stopgezet.

Een variatie op de term non-profitorganisaties is ‘Not Only For Profit (NOFP). Deze manier van ondernemen is vergelijkbaar met sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Non-profit en ondernemen komen samen bij NOFP en er wordt gestreefd naar maatschappelijke winst.

Gepubliceerd op 14-06-2016