Nijverheid betekenis & definitie

Nijverheid is de bedrijvigheid waarbij grondstoffen worden verwerkt. Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij iets wordt gemaakt of iets wordt bewerkt.

Een ander woord voor nijverheid is fabriekswezen. Industrie is een vorm van nijverheid op grote schaal. Er bestaan verschillende soorten nijverheid. Iemand in de bouwnijverheid is bijvoorbeeld werkzaam in de bouw. Huisnijverheid omvat productiewerkzaamheden die vanuit huis worden uitgevoerd. Vroeger bestond er nijverheidsonderwijs. Dit waren scholen waarbij iemand werd opgeleid om een bepaald ambacht uit te voeren. Momenteel is dit soort onderwijs terug te vinden in de beroepsgerichte leerwegen op het vmbo. De plaats Nijverdal in Overijssel dankt zijn naam aan het woord nijverheid. Die naam is door de president van de Nederlandse Handelsmaatschappij bedacht vanwege het verwachte belang van de nieuwe textielfabriek voor de nationale nijverheid.