Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Niet over je eigen graf heen regeren

betekenis & definitie

Niet over je eigen graf heen regeren is een Nederlands spreekwoord en betekent dat een persoon of instantie geen belangrijke maatregelen moet nemen die pas effect hebben nadat ze uit hun functie zijn ontheven.

Uiteraard betekent 'graf' niet dat de persoon of instantie in kwestie komt te overlijden. Er wordt bedoeld dat de beslissingen of maatregelen op korte (of langere) termijn door anderen worden genomen. Het spreekwoord komt tot uitdrukking in de volgende zin: "De gemeenteraad besloot, vooruitlopend op de verkiezingen, om geen beslissing te nemen over de belangrijke kwestie: het wilde niet over het eigen graf heen regeren." De verkiezingen zouden mogelijk leiden tot een andere samenstelling van de gemeenteraad. Om de nieuwe gemeenteraad niet op te zadelen met de eventueel genomen beslissing, heeft de huidige gemeenteraad besloten om de beslissing over te laten aan de nieuwe gemeenteraad.