Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 12-04-2015

2015-04-12

Niche

betekenis & definitie

Een niche is een specifieke en afgebakende plaats in een systeem, waarin bepaalde activiteiten optimaal kunnen gedijen of worden uitgevoerd. De term wordt voornamelijk gebruikt in ecologisch en economisch verband.

Een niche is geen geografisch aanwijsbare plaats, maar een verzameling randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bepaalde activiteit te kunnen laten plaatsvinden. In de ecologische zin van het woord betekent niche de plaats die een bepaald organisme inneemt binnen een ecosysteem. Twee soorten kunnen vanwege concurrentie niet dezelfde niche innemen binnen eenzelfde ecosysteem: één van de beide soorten zal uiteindelijk de ander uitschakelen. Zo kan een niche van zoetwatervissen alleen maar bestaan als er zoet water aanwezig is en de conditie daarvan het gedijen van de vis toelaat: voorbeelden van randvoorwaarden die de niche bepalen. De plaats van de zoetwatervis in het ecosysteem (oftewel niche) is de functie als voedselbron voor predatoren, en de positie als plankton- en insecteneter. Wanneer er wordt gesproken van een economische niche, dan gaat het over een specifiek en afgebakend deel van de economische markt, waar bepaalde goederen of diensten kunnen worden afgezet die niet op de markt zelf worden aangeboden. Een niche wordt in de economie soms vrij vertaald als een 'gat in de markt'.