New Journalism betekenis & definitie

New Journalism, is de benaming voor een nieuw soort journalistiek dat literaire trekjes heeft, ontstaan rond de zestiger jaren van de twintigste eeuw. De grondlegger van dit journalistieke genre was Tom Wolfe, hij publiceerde in 1973 een collectie van journalistieke artikelen onder de naam The New Journalism.

The New Journalism bevatte niet alleen werken van Tom Wolfe maar ook van nog andere Truman Capote, Hunter S. Thompson, Norman Mailer, Joan Didion en vele andere. Kenmerkend voor dit nieuwe soort Genre was dat het las als fictie maar het niet was. Het is dus net zo waarheidsgetrouw als een normaal artikel maar zoekt naar een diepere waarheid. Deze probeert men te krijgen door niet alleen feiten, quotes en andere journalistieke technieken te gebruiken maar door te schrijven naar een vorm die tot de verbeelding spreekt. Voor het schrijven van New Journalism, moet dan ook een hoop research gedaan worden. Het verhaal achter het nieuws moet naar voren komen en daar is veel meer voor nodig dan alleen de feiten. De binnenkant van het onderwerp wordt belicht en niet de buitenkant, zoals bij gewone journalistiek vaak het feit is. Als grondlegger van de New Journalism, bedacht Tom Wolfe vier hoofdzaken die ontleent waren van de literaire fictie;

* Zorgen voor plaatsbeschrijvingen;
* Volledige dialogen, niet enkele quotes;
* Elke beschrijving door de ogen van uniek persoon laten gaan
* Persoonlijke details zoals vrienden, familie, bezittingen, gedrag etc.

Bij het lezen van een New Journalism artikel zullen altijd een of meerdere van bovenstaande elementen terug te vinden zijn.

Laatst bijgewerkt 30-03-2015