Nevenfunctie betekenis & definitie

Een nevenfunctie is een positie die men bekleedt of een activiteit die men naast zijn of haar primaire beroep uitoefent. Voor het uitoefenen van een nevenfunctie is men vaak enkele dagen per maand of jaar bezig.

Nevenfuncties worden uitgeoefend naast de primaire bezigheid. Nevenfuncties zijn hiermee per definitie geen fulltime banen, maar behelzen activiteiten voor enkele dagen per maand of per jaar. Een treffend voorbeeld van een nevenfunctie is bijvoorbeeld een bestuursfunctie in een vereniging of stichting. Vaak zijn de werkzaamheden die hier bij horen vrij gekaderd, waardoor men het kan uitoefenen naast zijn of haar hoofdberoep. Veel nevenfuncties zijn dan ook op vrijwillige basis. Sommige nevenfuncties worden echter uitgeoefend in de politiek, zoals lid van de Eerste Kamer, of in het bedrijfsleven, zoals lid van een Raad van Commissarissen, en worden soms erg goed beloond. In deze gevallen wordt men vaak gevraagd voor een nevenfunctie vanwege het netwerk of de expertise waarover men beschikt.

Nevenfuncties zijn niet onomstreden. Er heerst namelijk altijd het gevaar van belangenverstrengeling. Wanneer men bijvoorbeeld een nevenfunctie uitoefent die op een manier in verband staat met het hoofdberoep, kan men bijvoorbeeld voor een richting of een beleidsmaatregel kiezen die voordelig is voor een van de functies. In geval van belangenverstrengeling opereert men dus niet in direct in het belang van de organisatie of het bedrijf waar men in dienst is, maar probeert men juist persoonlijk belang na te streven.

Gepubliceerd op 06-07-2016