Multidisciplinair betekenis & definitie

Multidisciplinair heeft betrekking op meerde disciplines en verschillende beroepsgroepen. Bij een multidisciplinaire activiteit wordt kennis vanuit meerdere disciplines gecombineerd ingezet om de activiteit te voltooien.

Het is vaak noodzakelijk om kennis te combineren die afkomstig is uit verschillende disciplines. Hierdoor kan een bepaald onderwerp vanuit meerdere perspectieven worden onderzocht of kunnen bepaalde technologieën ontwikkeld worden. Daarom bestaan er veel multidisciplinaire onderzoeksgroepen, onderzoeksprogramma’s en onderzoeksinstituten.

Multidisciplinair onderzoek wordt steeds belangrijker. Dit is zo omdat veel wetenschappelijke ontdekkingen steeds vaker plaatsvinden op de grenzen van bepaalde disciplines en omdat economische innovaties en maatschappelijke vernieuwingen steeds vaker inbreng nodig hebben uit meerdere vakgebieden. Hoewel er meerdere disciplines betrokken zijn in de multidisciplinaire wetenschap, leidt dit echter niet tot integratie of wederzijdse beïnvloeding van de disciplines die worden gebruikt.

Ook binnen de kunst is er sprake van het gebruik van verschillende disciplines. Dit is het geval als kunstenaars verschillende kunstvormen (de disciplines) zoals architectuur en beeldende kunst samenwerken. Er is dan sprake van multidisciplinaire kunst. Naast de kunstwereld is er ook in de gezondheidszorg sprake van het gebruik van verschillende disciplines. Dit houdt in dat professionals vanuit verschillende disciplines, dus specialisten binnen verschillende gebieden, samenwerken om een zo goed mogelijke diagnose en behandeling te kunnen bieden.

Gepubliceerd op 06-07-2016