Monogamie betekenis & definitie

Monogamie wordt tegenwoordig ook wel 'trouw' genoemd. Monogamie komt van de Griekse woorden 'monos', wat 'enkel' betekent en 'gamos', 'huwelijk'.

Monogamie heeft drie letterlijke betekenissen. De eerste is 'de voorwaarde dat iemand slechts één keer in zijn of haar leven trouwt'. Daarnaast betekent het: 'de voorwaarde dat iemand met slechts één persoon getrouwd is' en 'de voorwaarde dat iemand slechts één seksuele partner heeft'. Seriële monogamie houdt in dat iemand meerdere partners na elkaar heeft, maar met elk wel monogaam is. Monogamie lijkt veroorzaakt te worden door het hormoon ADH. Dit hormoon zorgt ervoor dat mensen of dieren verliefd worden en trouw blijven aan hun partner. Het tegenovergestelde van monogamie is polygamie, waarbij iemand meerdere huwelijk sluit met meerdere personen tegelijkertijd. Polygamie is in veel landen verboden. Polyamorie is net iets anders dat polygamie: bij polygamie gaat het om het sluiten van een huwelijk, bij polyamorie heeft iemand meerdere relaties tegelijkertijd, zonder dat daarbij sprake is van een huwelijk. Het gaat daarbij dus echt om emotionele relaties.