Modus betekenis & definitie

De modus is het getal met de hoogste frequentie uit een serie waarnemingen. Het is dus de waarde of klasse die het vaakst voorkomt.

Naast de modus zijn er ook nog twee andere centrale waardes die vaak gebruikt worden. Dit zijn de mediaan en het gemiddelde. Het is vooral handig om de modus te bepalen wanneer de meet- of waarnemingsresultaten zich spreiden rond één centrale waarde. Wanneer de verdeling symmetrisch is opgesteld, ligt de modus vlak bij het gemiddelde en de mediaan. Dit is echter niet zo wanneer het een scheve verdeling betreft.

Een modus is makkelijker te bepalen dan het gemiddelde. Een ander bijkomend voordeel is dat een modus ook bruikbaar is bij ordinale en nominale verdelingen. Ordinale verdelingen zijn metingen binnen een natuurlijke ordening, zoals de rangen in het leger, de niveaus in het onderwijs (mavo, havo, vwo) en het 5-puntschaal bij opiniepeilingen (zeer mee oneens – mee oneens – neutraal – mee eens – zeer mee eens). Bij nominale verdelingen gaat het alleen om het benoemen van de gemeten waarden. Hierbij is de modus makkelijker te bepalen.

Een voorbeeld van het bepalen van de modus is eenvoudig uit te leggen aan de hand van een rij cijfers: 5 – 5 – 6 – 6 - 5. De modus is hierbij 5, omdat dit getal drie keer voorkomt, in tegenstelling tot het getal 6, dat maar twee keer voorkomt.

Gepubliceerd op 08-11-2016