Miskennen betekenis & definitie

Miskennen is een werkwoord dat 'ergens de waarde niet van inzien' betekent. Synoniemen van miskennen zijn: onderwaarderen, onderschatten, loochenen en ontkennen.

Het werkwoord miskennen kan van toepassing zijn op iets of iemand. Wanneer iemand wordt miskend, wordt diegene niet op de juiste waarde geschat, dus onderschat, of zelfs niet erkend. Miskennen betekent ook 'niet waarderen'. Een voorbeeld laat dit zien: "Joey werd altijd miskend in de klas, maar hij haalde vaak hoge cijfers." In dit geval werd Joey dus onderschat, of niet op waarde geschat. Het kan ook over iets gaan dat niet op een persoon van toepassing is: "De waarde van het natuurgebied voor de inwoners van dit dorp valt niet te miskennen." Dit betekent dus dat men de waarde van het natuurgebied niet moet onderschatten, want het heeft een hoge waarde. Miskennen wordt vaak gebruikt om aan te geven dat de waarde van het voorwerp of de persoon juist heel hoog is. "De betekenis van Chanoeka voor het Joodse geloof is niet te miskennen."

Gepubliceerd op 05-05-2013