Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 29-04-2010

2010-04-29

Midden- en kleinbedrijf

betekenis & definitie

Onder midden- en kleinbedrijf (MKB) worden bedrijven verstaan die tot 250 medewerkers tellen en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro hebben.

Er is een duidelijk onderscheid gemaakt in grootte van bedrijven. Dit onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine ondernemingen is van belang voor bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, de verplichtingen die worden gesteld bij de boekhouding en eventueel te verlenen overheidssteun aan bedrijven. De Europese Unie stelt in steeds grotere mate deze eisen vast ten opzicht van de Nederlandse overheid. Voor kleine- en microbedrijven zijn deze verplichtingen minder relevant. Het midden- en kleinbedrijf kent haar eigen belangenbehartiger. In de Nederlandse situatie is dat MKB-Nederland.