Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-07-2016

2016-07-06

Melancholie

betekenis & definitie

Melancholie is droefgeestigheid. Dit betekent dat melancholie een gemoedstoestand is die neigt naar depressie. Melancholie kenmerkt zich door een verdrietige kijk op het verleden of een verlangen dat niet vervuld is.

Melancholie is een oude benaming voor een depressie die samengaat met psychotische kenmerken. Melancholie kan snel ontstaan, in tegenstelling tot depressies, die soms langzaam beginnen en waarbij het soms lang duurt voordat deze worden herkend.

In het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen (DSM-IV) wordt gesproken over een psychiatrische vorm van melancholie wanneer de stemming het meeste beïnvloed wordt door een verlies van interesse of plezier van (bijna) alle activiteiten. Ook geen reacties vertonen op prikkels die voorheen als plezierig werden beschouwd, zijn een kenmerk.

Het is niet zo dat een persoon die melancholisch is, uit eigen kracht herstelt als die persoon iets goeds overkomt. Daarom wordt melancholie gezien als een stemmingsstoornis die gaat gepaard met een extreem onrechtvaardigheidsgevoel, vroeger wakker worden, opvallend gewichtsverlies en een duidelijke depressieve stemming. Deze vorm van depressie wordt meestal behandeld met antidepressiva. Hierdoor worden de klachten minder of worden deze onderdrukt.