Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-07-2016

2016-07-06

Megastallen

betekenis & definitie

Een megastal is een stal die veel groter is dan normale stallen. Meestal gaat het over een stal waar veel dieren op één locatie bij elkaar leven. De term megastal is niet vastomlijnd.

Het is niet vastgelegd hoe groot een megastal is. Er is een onderzoek naar de mening van burgerpanels geweest over megastallen. Hieruit kwam dat een megastal wordt voorgesteld als een stal met een oppervlakte van ruim anderhalve hectare of als een stal met een groot aantal dieren. Uit onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen, in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, bleek dat de bedrijfsomvang van een megastal arbitrair is, dus bepaald naar willekeur.

In 2007 waren er volgens gegevens van Gezondheidsdienst voor Dieren dat het aantal megastallen was gegroeid van 104 in 2000 naar 184 in 2005. Deze cijfers omvatten alleen de bedrijven met koeien en varkens, omdat pluimveebedrijven niet worden geregistreerd. Een vervolgverzoek van Alterra, in opdracht van Milieudefensie, deed uitwijzen dat er 803 megastallen in 2013 waren. Vooral in de melkveehouderij was een toename te zien.

Er is veel kritiek op de megastallen, omdat het voor veel dierenleed zou zorgen. Sommigen dieren krijgen namelijk nooit het daglicht te zien en leven dicht op elkaar. Ook kunnen er veel dieren dood gaan als er brand is in een stal. Wakker Dier is een voorbeeld van een felle tegenstander van de megastallen.