Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-04-2010

2010-04-14

Martin Luther King

betekenis & definitie

Martin Luther King (1929-1968) was een Amerikaanse dominee die opkwam voor de burgerrechten van zwarten in Amerika. Tevens was hij een belangrijk politiek leider.

In de Verenigde Staten heerste in de jaren vijftig en zestig een systeem van rassenscheiding waarbij de blanke bevolking meer (maatschappelijke) rechten had dan de zwarte bevolking. De burgerrechtenbeweging onder leiding van Martin Luther King kwam hiertegen in opstand. Deze opstand was geweldloos. In 1963 kreeg King vanwege zijn inzet voor de rechten van de zwarte Amerikaanse bevolking de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd King doodgeschoten. Nog steeds geldt hij als een belangrijk vertegenwoordiger van de burgerrechtenbeweging. Daarom wordt nog elk jaar, op de derde maandag van januari, Martin Luther Kingdag gevierd. Er wordt dan stilgestaan bij het gedachtegoed van King.