Mandaat betekenis & definitie

Een mandaat, mandatum in het Latijn, is een opdracht of een volmacht. Voordien was het de voogdij van staat over een ander gebied, die in naam van de Volkenbond werd uitgeoefend.

Voornoemd is in de Verenigde Naties (VN) overgenomen in de vorm van trustschap. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan een VN-macht met een begrensd mandaat naar een conflictgebied sturen. In administratief recht is het mandaat het verschijnsel dat uitoefening van overheidsbevoegdheid door het overheidsorgaan wordt opgedragen aan een ondergeschikt overheidsorgaan. Dit gebeurt zonder dat overdracht van verantwoordelijkheid plaatsvindt. Het mandaat van Amnesty International is het actievoeren tegen schendingen van de mensenrechten, dit gebeurt onafhankelijk.

Gepubliceerd op 03-03-2012