LVB betekenis & definitie

LVB staat voor ‘lichte verstandelijke beperking’, en refereert aan mensen waarbij de verstandelijke vermogens zich minder hebben ontwikkeld, en een gemiddeld niveau niet hebben bereikt.

Hoewel de verstandelijke vermogens van een persoon erg lastig te meten zijn, en bovendien fluctueren, is er toch een manier om het intelligentiequotiënt (IQ) van een individu ongeveer vast te stellen. Dit doet men door middel van verschillende testjes. Het gemiddelde IQ schommelt rond de 100. Iemand met een LVB scoort tijdens zo’n test tussen de 50 en 75. Naast mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn er ook mensen met een matige verstandelijke beperking, zij scoren tijdens een IQ-test tussen de 35 en 50. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking scoren tussen de 20 en 35, en tot slot scoren mensen met een diep verstandelijke beperking onder de 20.

Daarnaast heeft iemand met een LVB een aanzienlijke beperking op de adaptieve vaardigheden, ook wel het sociaal aanpassingsvermogen. Hieronder vallen conceptuele vaardigheden zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen, sociale vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen, en praktische vaardigheden zoals persoonlijke verzorging en bijvoorbeeld boodschappen doen in de supermarkt.

Bij kinderen met een LVB valt dat niet altijd direct op te merken. Ze kunnen zich namelijk redelijk goed uitdrukken, en aan het uiterlijk verschilt het ook niet van een kind zonder een LVB. Herkenning is daarentegen wel belangrijk omdat zij anders moeten opboksen tegen de verwachtingen en eisen van de omgeving. Dit kan stress en onbegrip veroorzaken.

Laatst bijgewerkt 22-03-2016