Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-03-2016

2016-03-14

Legitimiteit

betekenis & definitie

Legitimiteit staat voor de rechtvaardiging van een bepaalde actie.

Legitimiteit wordt in verschillende disciplines gebruikt en heeft overal net een andere betekenis. In de politiek staat legitimiteit bijvoorbeeld voor de wetmatige basis van een heerser of heersende partij om macht uit te oefenen over haar burgers. In de politiek is het tegenovergestelde van legitimiteit als de macht niet op de juiste manier is verkregen.
In de juridische hoek heeft legitimiteit een positiefrechtelijke betekenis. Zo kan een huwelijk bijvoorbeeld legitiem zijn, maar ook een handeling zoals het geweld van de politie bij voetbalrellen. De toetsing hiervan vindt plaats via wettelijke bepaling, ongeschreven rechtsnorm en jurisprudentie.

Op filosofisch gebied heeft men het vooral over de morele en ethische grondslagen van rechtvaardigheid wanneer men over legitimiteit praat. ‘Was het legitiem dat hij zonder te overleggen met zijn tafelgenoten het laatste stukje vlees pakte’, is een voorbeeld van een filosofische benadering van legitimiteit.

In de sociologie gaat het bij legitimiteit om de mate waarin gezag een duurzaam patroon heeft omdat het kan rekenen op vanzelfsprekende volgzaamheid en vrijwillige volgzaamheid. Hier is het de ervaring die uitsluitsel geeft of iets legitiem is of niet. Legitimiteit heeft in de sociologie betrekking op alle sociale verschijnselen die worden gekenmerkt door gezagsrelaties. Deze verschijnselen komen voor op bijvoorbeeld scholen, bij bedrijven en bij overheden.