Kwantitatief betekenis & definitie

Kwantitatief is een meting van hoeveelheid uitgedrukt in getallen. Met een kwantitatieve meting wordt de grootte of hoeveelheid aangegeven. Het tegenovergestelde van kwantitatief is kwalitatief, waarbij de meting gaat over de kenmerken, categorieën of klassewaarden.

In de exacte wetenschap wordt de natuur kwantitatief beschreven. Hierdoor is de nauwkeurigheid van de meting groter. Ook kunnen door de kwantitatieve meting wiskundige methoden worden gebruikt, die nodig zijn voor het uitwerken en toepassen van theorieën.

Een voorbeeld van het verschil tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve uitspraak is: ‘Elsje is veel langer dan Pim.’ Deze uitspraak is kwalitatief. Een kwantitatieve uitspraak zou zijn: ‘Elsje is wel 20 centimeter langer dan Pim’. Bij de kwalitatieve uitspraak worden dus geen getallen gebruikt, bij kwantitatieve uitspraak wel. Vaak gaan kwantitatieve uitspraken dan ook over een getalsmatige verhouding.

Door kwantitatieve metingen te maken, kan het verband tussen zaken op een wiskundige manier worden weergeven. Doordat men in de zeventiende eeuw de grootheden kwantitatief ging uitdrukken, is het gebruik van wiskunde in de wetenschap mogelijk geworden. Hierdoor zijn hypothesen en redeneringen veel precieser geworden, waardoor de exacte wetenschap grote stappen maakte.

Laatst bijgewerkt 14-03-2016