Kwaliteitszorg betekenis & definitie

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een organisatie aanstuurt op verbetering van, en aandacht voor, de kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten.

Kwaliteitszorg beslaat binnen een organisatie de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en uitvoert. Deze tak is dus verantwoordelijk voor het vaststellen, bereiken en behouden van het gewenste niveau van kwaliteit.

Vroeger vonden de handelsrelaties tussen de individuele producent zoals de smid, de bakker en de kleermaker, en de individuele gebruiker direct plaats. Het was dus voor de producent makkelijk te achterhalen wat de behoeftes van de gebruikers waren, en kwaliteitszorg was makkelijk toe te passen. Tegenwoordig heeft deze directe relatie in veel gevallen plaatsgemaakt voor een (enorme) handelsketen, en bepaalt een producent hoe hij zijn product maakt of dienst levert naar aanleiding van bijvoorbeeld een marktonderzoek.

Door onder andere indirecte relaties tussen producent en consument, wordt er door een producent (vooral in de marketing) gesuggereerd dat kwaliteit een eigenschap van een product of dienst is. Hiermee wordt kwaliteit tot absolute eigenschap verheven, terwijl het een relatief begrip is. De kwaliteit van een product is afhankelijk van het oordeel dat de gebruiker erover uitspreekt, en bij kwaliteitszorg is een organisatie hiernaar op zoek.

Laatst bijgewerkt 14-03-2016