Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 07-03-2016

Kwalitatief onderzoek

betekenis & definitie

Kwalitatief onderzoek is onderzoek gericht op meningen, opvattingen, gedragingen en gevoelens van personen. Resultaten uit kwalitatief onderzoek zijn hierdoor minder specifiek en te generaliseren dan resultaten uit kwantitatief onderzoek.

De uitkomst van een kwalitatief onderzoek is minder statistisch representatief, en geeft meer een indicatie weer van wat er bijvoorbeeld onder een bepaalde doelgroep leeft. De onderzoeker die het kwalitatieve onderzoek uitvoert kan diep ingaan op de emoties, meningen behoeften en wensen van de personen die onderzocht worden. Een kwalitatief onderzoek definieert zich vaak ook door bijvoorbeeld open vragen in langere interviews.

Het tegenovergestelde van kwalitatief onderzoek is een kwantitatief onderzoek, dat is meer gericht op een specifieke uitkomst zoals feiten en cijfers.

Kwalitatief onderzoek is daarnaast een onderzoek waarbij de groep onderzochten, het aantal onderzoekseenheden, meestal beperkt is.

Er bestaan verschillende technieken om kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een interview, een groepsdiscussie, een inhoudsanalyse, een observatieonderzoek of een literatuuronderzoek.