Kuisheid betekenis & definitie

Kuisheid duidt op de (vrouwelijke) reinheid van zeden. Kuisheid (pruderie) is een van de zeven deugden in het christendom. Ook is kuisheid een van de drie geloften in het katholicisme. Kuisheid is ook wel seksuele onthouding, in het christendom betekent dit vaak dat gelovigen maagd blijven tot het huwelijk.

Als iemand in seksueel opzicht kuis leeft, betekent dit dat diegene geen zinnelijkheid en verzoeking kent, afkeer heeft van ongeoorloofde wellust en in sommige gevallen maagd blijft (tot het huwelijk). Enkele synoniemen voor kuisheid zijn dan ook: continentie, eer, eerbaarheid, onbevlektheid, onbezoedelheid, onschuldigheid, reinheid en zuiverheid.
In de christelijke beeldgeschiedenis staat de maansikkel symbool voor de kuisheid. In de gotische kerken zijn beeldhouwwerken van sluiers ook een symbool voor kuisheid.

In het dagelijks leven wordt kuisheid soms aangegeven met de kuisheidsring, beter bekend als maagdenring of onthoudingsring. Deze ring is in 1990 in de Verenigde Staten ontstaan onder christelijke groeperingen die voorstander waren van seksuele onthouding. Daarom zijn het dragen van de kuisheidsring en een religieuze gelofte van onthouding tot het huwelijk vaak verbonden.

Beroemde personen die deze kuisheidsring dragen of hebben gedragen zijn de Jonas Brothers, Miley Cyrus, Jordin Sparks en Selena Gomez

Gepubliceerd op 14-03-2016