Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 27-09-2016

2016-09-27

Koninklijk Besluit

betekenis & definitie

Een Koninklijk Besluit (KB) is een besluit van de regering die buiten de Staten-Generaal om is genomen.

Voorbeelden van een Koninklijk Besluit zijn een Algemene Maatregel van Bestuur en een benoemings- of vernietigingsbesluit van de Kroon. Het laatste voorbeeld wordt ook wel een 'klein Koninklijk Besluit' genoemd. Het gaat in het algemeen om besluiten die zonder toestemming van en/of medewerking van de Staten-Generaal kunnen worden genomen. Hoewel het woord Koninklijk misleidend is wordt een Koninklijk Besluit niet door de Koning(in) genomen, maar door de regering. De regering is ministerieel verantwoordelijk voor de inhoud van een Koninklijk Besluit. Wel moet de Koning(in) een KB uiteindelijk ondertekenen.

Hoewel een Koninklijk Besluit kan worden genomen zonder dat daar goedkeuring voor nodig is van de Staten-Generaal, kunnen zowel de Tweede als de Eerste kamer in sommige gevallen een aanvraag doen om het besluit in een van de kamer te bespreken. In dat geval wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde voorhangprocedure.