Kindermishandeling Wet op de jeugdzorg betekenis & definitie

In de Jeugdwet is de officiƫle definitie van kindermishandeling vastgelegd. Hierin staat dat kindermishandeling elke vorm van geweld tegen een minderjarige betreft, waarbij de minderjarige ernstige schade in de vorm van fysiek of psychisch letsel kan oplopen.

De definitie van kindermishandeling is zo omschreven zodat hij meerdere vormen van kindermishandeling omvat. De definitie is op deze manier opgesteld omdat in de praktijk vaak meerdere vormen van kindermishandeling tegelijk voorkomen.

Jeugdzorg biedt ondersteuning en hulp aan jongeren, hun ouders, stiefouders of anderen die bij het gezin van een jongere horen en hen verzorgen en opvoeden. Pleegouders worden niet meegerekend. Jeugdzorg biedt hulp bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende problemen.

Het gebruik van lichamelijk of geestelijk geweld of een andere vorm van vernedering tegen kinderen is sinds april 2007 in artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek in een bepaling afgekeurd. In juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingegaan. Deze meldcode is een stappenplan waarin wordt omschreven hoe bijvoorbeeld leerkrachten of huisartsen moeten omgaan met het opmerken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiermee bepaalt de wet dat organisaties en zelfstandigen in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben en het gebruik van deze meldcode aanmoedigen.

Gepubliceerd op 07-03-2016