Kindermishandeling betekenis & definitie

Kindermishandeling is elke vorm van seksueel, lichamelijk en emotionele mishandeling van minderjarige kinderen. Dit veroorzaakt lichamelijk of psychische schade bij het kind.

Kindermishandeling kent vele vormen. Zo spreekt men van seksuele kindermishandeling als een volwassene een kind seksuele aanrakingen opdringt. Onder lichamelijke mishandeling verstaat men het slaan, knijpen, schoppen, vastbinden, opsluiten of het moedwillig laten vallen van een kind. Bij emotionele of geestelijke verwaarlozing krijgt het kind niet of onvoldoende liefde, warmte en geborgenheid. Het kind wordt genegeerd, uitgescholden, afgewezen of bang gemaakt. Er is een gebrek aan positieve aandacht voor het kind. Het veelvuldig ruzie maken van ouders of verzorgers in het bijzijn van het kind kan veel impact hebben op het kind. Wanneer een kind getuige is van geweld tussen ouders kan deze hierdoor blijvend geestelijk en emotionele schade oplopen. Zodra er ook maar enig vermoeden van kindermishandeling bestaat, wordt men geacht dit te melden bij de instanties.

Gepubliceerd op 27-02-2011