Kinderbijslag betekenis & definitie

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar oud. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd en woonplaats van het kind. De kinderbijslag is in Nederland een sociale uitkering.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen. Dit is vastgelegd in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De regel geldt voor kinderen tot 16 jaar die tot het huishouden van de ouder of verzorger behoren of door de ouder of verzorger worden onderhouden. Kinderen van 16 en 17 jaar hebben recht op kinderbijslag als zij naar school gaan en met een eventueel bijbaantje niet meer verdienen dan 1.266 euro netto per kwartaal, of werkloos of arbeidsongeschikt zijn.

Als een kind naar het HBO of de universiteit gaat en recht heeft op studiefinanciering, dan vervalt het recht op kinderbijslag. Ouders waarvan het kind uitwonend is en naar het HBO of de universiteit gaat, hebben onder voorwaarden recht op kinderbijslag. Ouders kunnen ook het recht hebben op dubbele kinderbijslag bij een uitwonend kind. Hier zitten speciale voorwaarden aan vast.

Kinderbijslag hangt niet af van het inkomen van de ouder(s). De Algemene Kinderbijslagwet wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.

Gepubliceerd op 07-03-2016