Kilogram betekenis & definitie

Kilogram is een eenheid van massa waarmee gewicht wordt aangegeven. Een kilogram staat gelijk aan duizend gram. Sinds 1901 is kilogram de internationale standaardeenheid voor massa.

De kilogram is een van de zeven basiseenheden van het eenhedensysteem SI. Dit eenhedensysteem bevat fundamentele eenheden voor natuurkundige grootheden. Natuurkundige eigenschappen van een verschijnsel, fysisch lichaam of materie zijn hier in vastgelegd. De kilogram is de enige eenheid uit het eenhedensysteem van SI die in verbinding staat met voorwerpen gemaakt door de mens, in plaats van het bezitten van een natuurkundige eigenschap.

Het SI-systeem bepaalt dat de kilogram gelijk is aan de massa van het internationale prototype. Dit prototype is een cilinder waarvan negentig procent van de massa bestaat uit platina en tien procent van de massa bestaat uit iridium. De hoogte van de cilinder bedraagt 39,0 millimeter. Dit internationale prototype werd in 1889 in gebruik genomen.

De kilogram wordt bijna altijd in verband gebracht met gewicht. Dit is echter fout. Kilogram staat gelijk aan de massa van een voorwerp. Kilogram verwijst naar hoeveelheid, niet naar gewicht.