Kennismanagement betekenis & definitie

Kennismanagement is het managen van kennis en informatie die voor een organisatie noodzakelijk is om haar taak goed te kunnen uitvoeren.

Om een organisatie, zoals een bedrijf of de overheid, goed te laten functioneren is het nodig dat de opgedane kennis wordt beheerd, wordt aangemaakt, wordt bijgesteld en in stand wordt gehouden. Dit moet er onder andere voor zorgen dat binnen een organisatie niet telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden.

Kennis wordt naast kapitaal, natuur en arbeid gezien als vierde productiefactor. Organisaties doen steeds meer kennis op en veel van die organisaties zijn daarnaast afhankelijk van die kennis. Voor die organisaties is het daarom belangrijk zorgvuldig om te springen met de opgedane kennis en daarom kennismanagement toe te passen.

Gepubliceerd op 07-03-2016