Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Karma

betekenis & definitie

Karma is de som van alle persoonlijke, goede en slechte daden en gedachten tijdens het aards bestaan. Het is een woord dat zijn oorsprong heeft in het Sanskriet en betekent daad of werking.

In verband met het dogma van de reïncarnatie bij de Hindoes bepaalt het karma in welke staat de mens herboren zal worden. Wie het goed gedaan heeft in het leven zal herboren worden in zalige oorden in een goede of hogere positie. Wie slecht heeft gehandeld in het leven kan na een straftijd bijvoorbeeld als dier of verworpene gereïncarneerd worden. Men is ervan overtuigd dat geluk en ongeluk, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte uitsluitend afhangen van het karma van een vroegere existentie. Dit is de grondpijler van de levens- en wereldbeschouwing van de Hindoes waarvan de eerste kiemen reeds in de Upanishads zijn aan te wijzen.