Kapsones betekenis & definitie

Het woord kapsones is afkomstig uit het Jiddisch en betekent dat iemand het hoog in zijn bol heeft. Deze persoon vindt zichzelf geweldig.

Iemand die aan kapsones lijdt noemt men een kapsoneslijer. Hij gedraagt zich arrogant en zelfingenomen. Overigens kan het ook zo zijn dat een persoon zich gedraagt alsof hij kapsones heeft, maar dat dit in werkelijkheid helemaal niet zo is. Dit kan dus ook een vorm van onzekerheid zijn. Er bestaat ook een oud spreekwoord "kapsoones maken", dit betekent drukte of heibel maken. Van iemand die grote brutaliteit uit zegt men ook wel dat die persoon kapsones heeft. Aan de andere kant, wanneer iemand een persoon iedere keer niet groet terwijl zij elkaar wel kennen, dan kan men ook suggereren dat iemand kapsones heeft, terwijl dit geenszins zo hoeft te zijn.

Gepubliceerd op 20-12-2011