Kanttekening betekenis & definitie

Een kanttekening is een aantekening die wordt geplaatst in de marge van een geschrift. Het is oorspronkelijk een kleine handgeschreven opmerking, die voorzag in commentaar in de kantlijn van een boek. Kanttekeningen worden ook wel ‘glos’ en ‘marginalia’ genoemd.

Vroeger werden er voornamelijk kanttekeningen gebruikt bij Bijbeluitgaven. De kanttekeningen bij de Statenvertaling van 1637 zijn het bekendste voorbeeld in het Nederlands taalgebied. Ook van de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 verscheen nog een versie met kanttekeningen. Hier gold hetzelfde uitgangspunt als bij die van de Statenvertaling. Het doel was verantwoording afleggen over de gemaakte vertaalkeuzes en een verklaring geven van moeilijk te begrijpen passages.

Nu wordt het woord kanttekening meer figuurlijk gebruikt: Geen opmerking meer aan de zijkant van een geschrift, maar een opmerking in algemene zin. Wanneer je ergens kanttekeningen bij zet, ben je enigszins kritisch over iets.
Kanttekeningen vervulden de functie van hetgeen waar nu voornamelijk voetnoten voor gebruikt worden. Ze geven een toelichting of uitleg bij een geschreven stuk.

Gepubliceerd op 14-03-2016