Juistheid betekenis & definitie

Juistheid is de mate waarin de geproduceerde informatie een correcte weergave is van de werkelijkheid en overeenkomt met de behoefte van de gebruiker. Het is ook wel de verhouding tussen het aantal juiste en het totale aantal gegevens. Daarnaast geeft juistheid een waarde aan menselijke handelingen.

Een ander woord voor ‘juistheid’ is 'validiteit'. Dit mag niet verward worden met de term ‘betrouwbaarheid’. Validiteit verwijst naar de juistheid van gedane metingen. Als het gaat om validiteit, kunnen daar systematische fouten mee samenhangen. Bij betrouwbaarheid gaat het om mogelijke willekeurige meetfouten. Het gaat erom dat het meetinstrument betrouwbare resultaten geeft, dus dat het meetinstrument dezelfde resultaten geeft onder dezelfde condities. Als de meting betrouwbaar is, hoeft dat nog niet te betekenen dat deze valide/juist is. Er kan namelijk met een ‘slecht’ meetinstrument constant dezelfde lengte gemeten worden, maar dit kan wel steeds een foutieve lengte zijn. Juistheid heeft in deze context dus met name betrekking op uitspraken die correct zijn.

Naast deze onderzoeksgerelateerde betekenis van juistheid, wordt de term ook gebruikt om een waarde te geven aan bepaalde menselijke handelingen. Het geven van kleingeld aan een dakloze op straat kan bijvoorbeeld worden gezien als een juiste handeling, aangezien het aanzet tot helpen van een medemens. Maar bijvoorbeeld ook het veroordelen van een fraudeur door een rechtbank kan worden gezien als juist.

Laatst bijgewerkt 14-03-2016